Sınır Saklama Hizmeti

İşlem aracılığı ve bireysel portföy yöneticiliğine ilişkin yönetilen portföylerin ve en iyi gayret aracılığına ilişkin olarak halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının saklanması kapsamındadır. Yatırımcılarımızın menkul kıymetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kendi hesap ve adları altında saklanmaktadır. Merkezi kayıt Kuruluşunun gelişmiş iletişim yapısı sayesinde yatırımcılarımız hesaplarını heran izleyebilmektedirler.

Yeni düzenlemeler uyarınca(Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1)Kuruldan aldıkları faaliyet izinlerine bağlı olarak aracı kurumlardan;

I)

Emir iletimine aracılık ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olanlar “dar yetkili”,

II)

(I) bendinde belirtilen faaliyetlere ek olarak, işlem aracılığı, en iyi gayret aracılığı faaliyeti, sınırlı saklama hizmeti ve portföy yöneticiliği faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olanlar “kısmi yetkili”,

III)

(II) bendinde belirtilen faaliyetlere ek olarak, portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama hizmeti aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olanlar “geniş yetkili”

olarak gruplandırılmıştır. Dar yetkili aracı kurumların 2.000.000 Türk Lirası, kısmi yetkili aracı kurumların 10.000.000 Türk Lirası ve geniş yetkili aracı kurumların 25.000.000 Türk Lirası asgari özsermayeye sahip olması gerektiği hükme bağlanmıştır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ (212) 216 26 61